Základní informace

Útulek slouží pouze pro potřeby Města Havlíčkův Brod. Další obce regionu Českomoravské vysočiny mohou případně o umístění psa požádat pouze na základě závazné písemné objednávky a následného hrazení nákladů, spojených s pobytem psa.

Útulek funguje v nepřetržitém provozu. Návštěvní hodiny jsou omezeny na úterý až pátek od 8.00 – 9.00 hodin. Návštěvu však lze dopředu dohodnout podle Vašich možností telefonicky na čísle 569 438 188 nebo e-mailem erippelova@tshb.cz. Žádáme Vás, abyste uvedené návštěvní hodiny respektovali a do útulku nejezdili bez předchozí domluvy. Mohlo by se stát, že odjedete s nepořízenou.

Provoz útulku se řídí pevně stanoveným provozním řádem, jehož dodržování je pravidelně kontrolováno Okresní veterinární správou.