Základní informace

Mělnický útulek byl zřízen v roce 1997 městem Mělník, které prvních šest let provozování svěřila do rukou soukromé bezpečnostní agentury. Prostory, ve kterých je útulek zřízen, původně sloužily v sedmdesátých letech minulého století jako prostory pro ubytování dělníků, kteří se podíleli na výstavbě krytého mělnického bazénu a ledního stadionu. V prvních šesti letech fungování sloužil útulek výhradně pro potřeby města Mělníka a byl zřízen výhradně pro příjem psů. Od povodní v roce 2002 byl útulek přizpůsoben i pro příjem zraněných a nemocných koček a koťat.

Již v době, kdy byl útulek zřizován, tj. v roce 1997 bylo tehdejším vedením města Mělníka avizováno, že tento útulek je jako provizorium pro potřeby města a sloužit by měl zhruba 10 let, max.však 15 let od data zřízení, tj. do doby, než město uvolní pozemek a zřídí útulek nový.

V roce 2003 a 2004 byl útulek provozován přímo městem Mělník, kdy lidé působící v útulku byly přímo zaměstnanci města Mělník. V roce 2003 začala být do útulku přijímána zvířata i z okolních obcí, které s mělnickým útulkem tehdy uzavřely smlouvy o odchytu. 

V roce 2005 pak útulek provozoval opět soukromý subjekt.

Od roku 2006  provozuje útulek naše sdružení.

V roce 2006, kdy jsme útulek přebírali nám bylo stále vštěpováno, že  útulek už má své odpracováno  a že se chystá útulek nový. Tudíž většina změn, které jsme chtěli realizovat nám byla zamítnuta, právě z důvodu brzkého rušení útulku v této lokalitě a pravděpodobného stěhování zvířat do nových vhodnějších prostor.  Dle smlouvy jsme povinni jakékoli jednotlivé zásahy překračující částku investice 10tis. Kč konzultovat s městem Mělník, jakožto zřizovatelem.

I přes tyto zákazy jsme tehdy na vlastní náklady v rámci možností zrenovovali vstupní prostor do útulku, kancelářské prostory, výdejní místnost a na tehdejší dobu jsme zřídili i karanténní prostory pro psy.

Další změny právě však z důvodu vysoké nákladnosti a pravděpodobného brzkého stěhování zvířat do nových prostor nebyly realizovány.

Město Mělník plánovalo výstavbu nového útulku, který měl být umístěn v lokalitě za areálem výrobního podniku Erwin Junker Grinding Technology, a.s., tento připravovaný projekt byl však na podzim v roce 2013 Radou města Mělníka zrušen.