Základní informace

Účelem útulku je především  poskytovat péči zvířatům ztraceným, a to do doby, než se podaří vyhledat jejich původního majitele. Nepodaří-li se původního majitele najít, jsou tato zvířata předávána do péče novým osvojitelům.

Do útulku jsou přijímáni nalezení psi, často několik dní se potulující po ulicích. Jaký mělo zvíře osud než se dostalo do útulku, se dá velmi těžko zjistit. Útulek není žádná chovná stanice, nemocnice nebo hotel, jak se často lidé domnívají, ale slouží k dočasnému umístění toulavých a opuštěných zvířat v nouzi, tj. zvířat nalezených a odchycených na katastrálním území města Jihlava. Zajišťuje potřebnou veterinární a chovatelskou péči do doby, než se o nalezené zvíře přihlásí původní majitel, případně než zvíře převezme nový osvojitel. Dále slouží pro umístění a pozorování zvířat, která poranila člověka a jejichž majitel není znám.

V útulku poskytujeme  zimoviště ježkům a dočasné útočiště hendikepovaným nebo poraněným ptákům  a  dalším  zvířatům  v  nouzi, kromě kočiček, pro které nemáme dostatečné zázemí.

Útulek je finančně i materiálně i pracovně dostatečně zajištěn městem, případnou pomoc směřujte na okolní menší soukromé útulky, prosím.