Základní informace

Jsme Neziskový Spolek, parta přátel a v našem volném čase po práci se snažíme pomáhat všem zvířatům v nouzi po většinu se jedná o kočky a to nalezené, zraněné, které necháme veterinárně ošetřit a poskytneme dočasný azyl v našich domovech než najdeme vhodnou adoptivní rodinu. Z velké části se také věnujeme problematice volně pohybujících se nekastrovaných koček, které necháváme kastrovat ať již na vlastní náklady, nebo za podpory kastračního programu Kaspro a po té navracíme do původní lokality. Pomáháme s kastracemi a péčí o kočky sociálně slabým lidem. Dost často také bohužel řešíme nechtěné psy, kterým pomáháme hledat domovy, fenky necháváme kastrovat aby již nedošlo k nechtěným nakrytím v nových rodinách.
Řešili jsme i opuštěné plaché kozy, nechtěné ovce, zraněné havrany, holuby, potrhanou srnku od psa a jiné. Snažíme se dělat maximum, ale i to maximum je omezeno našimi možnostmi ve zbytcích volného času, který musíme rozdělit i mezi naše rodiny a osobní život. Naší pomoc můžete podpořit zasláním daru na náš provozní účet spolku.