Základní informace

Příjem psa od občana není povolený. Příjem zaběhnutých pejsků je také možný z katastrů obcí, které mají s TS uzavřenou platnou smlouvu a obce za psa v útulku platí. 

Kapacita zařízení je 22 venkovních kotců a 3 vnitřní karanténní kotce pro nemocné nebo právě přivezené psy. O psy a provoz zařízení se starají 3 zaměstnanci denně včetně víkendů a svátků od 6.00 hod. do 18.00hod. O zdravotní stav psů v útulku pravidelně pečuje veterinární lékař. Nutné operace psů se provádí na veterinární klinice v Příbrami. 

Útulkem prošlo v roce 2008 celkem 258 psů. Adoptováno (převzetí psa do své péče) bylo 113 psů a vráceno majiteli 116 psů.
V roce 2009 jsme poskytli azyl 178 psům, 77 bylo adoptováno, 89 vráceno majitelům, 2 psi stářím uhynuli a 4 psi museli být utraceni.
V roce 2010 prošlo útulkem celkem 200 psů. Do adopce bylo umístěno 97 psů a 76 jich bylo vráceno svému majiteli. 

Pokud máte zájem si vzít psa do adopce, můžete každý den navštívit útulek od 10.00 hod. do 17.00 hod. Zaměstnanec zařízení vás provede po útulku a podá veškeré informace o vybraném psovi. Pokud vybraný pes splňuje podmínky pro adopci, můžete si jej ihned vzít domů. Výdej psů z útulku se řídí pravidly pro vydání psa buď majiteli, který se o psa přihlásí nebo občanovi, který o psa projevil zájem (chce psa adoptovat).