Základní informace

Útulek slouží k dočasnému umístění prokazatelně nalezených, opuštěných, toulavých – odchycených zvířat (psů a koček, přednostně z města Litoměřic), než se zajistí jejich účelné rozmístění nebo vrácení majiteli. Výjimku tvoří psi umístění v hotelové části.