Základní informace

Nevěnujeme se příjmu nalezených zvířat, neprovozujeme útulek jako přechodnou stanici. Psi přebíráme od přímých majitelů na smlouvu darovací. O tom,které psy zařazujeme do následné adopce, rozhodujeme sami podle zdravotního a psychického stavu konkrétního psa.


Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky bylo založeno 21. srpna 2007 s cílem pomáhat opuštěným a týraným zvířatům, především kočkám a psům. Za rok se do naší péče dostane velké množství zubožených a bezprizorných zvířat, kterým je třeba pomoci. Působíme zejména v Praze, Středočeském kraji, ale v případě potřeby i v celé České republice. Staráme se nejčastěji o zvířata zraněná či týraná, problémová, která chtějí lidé nechat utratit. Toulavé Tlapky,z.s. se zaměřuje především na řešení případů týrání zvířat, kdy jejich majitel není schopen zajistit odpovídající péči a hromadí zvířata špatného zdravotního stavu v nevyhovujících podmínkách. Toulavé Tlapky,z.s. tato zvířata přebírá do své péče, léčí je, převychovává a poté jim buď hledá nové domovy,nebo je nechává dožít ve svém azylu.

Snažíme se o osvětu – kastrační program psů a koček, výchova, výživa zvířat a správná péče, odpovědnost. Nepřijímáme nalezené kočky, pouze předané majitelem.

Péče o naše zvířata je hrazena pouze z darů milovníků zvířat, nejsme zaštítěni žádným velkým dárcem ani nedostáváme pravidelné dotace, ze kterých bychom mohli naši činnost plně financovat. Nebereme si plat z neziskové činnosti. Živíme se vlastní výdělečnou činností.

----------------------------------------------------------------------

KOČKY:
Přijímáme týrané a poraněné kočky, kterým je obtížné zajistit azyl nebo umístění v útulku. Postaráme se o operace zlomenin, léčby chorob apod. Chceme uplatnit naše zkušenosti i odborné zaměření některých členů a pomáhat skutečně těm zvířatům, která jinde šance nemají. Nalezené kočky nepřijímáme.

Poskytujeme poradenství ohledně chování koček, veterinární péče, jsme ochotni pomoci v různých situacích a to platí stejně tak pro útulky - spolupracujeme.

PSI:
Přijímáme psy výhradně od majitelů, kteří je nemohou již dále mít. Přijímáme i problémové psy, plaché nebo psy, kteří se perou. Také týrané a nemocné psy. Přijímáme psy z množíren.
Zajišťujeme v rámci našich možností resocializaci, převýchovu, výchovu, základní výcvik.

Poskytujeme možnost společných procházek, návštěv, poradenství. V našem azylu je cca 100 psů, žijí u nás ve smečkách.
Nabízíme možnost umístění psa na přechodnou dobu u nás v případě potřeby resocializace ve smečce, ale pouze v případě, že nejsme plní.

Poskytujeme poradenství ohledně veterinární péče, výživy a zdraví.

OSTATNÍ ZVÍŘATA:
Zajišťujeme nové domovy i pro další domácí zvířata, o která se již majitel nemůže postarat.

---------------------------------------------------------------------

Neposkytujeme žádné placené služby jako spolek, naši dobrovolníci se však službami živí, aby mohli pro Tlapky fungovat bezplatně. Všechno děláme dobrovolně z lásky ke zvířatům. Finanční náročnost takového "koníčka" je značná. Je totiž spoustu nalezenců, kterým nemá možnost původní majitel přispět na krmení a veterinu.