Základní informace

Přesto jsme si jisti, že každému zvířeti je především třeba milujícího člověka, který se mu bude individuálně věnovat. I z tohoto duvodu vznikly tyto stránky, od kterých si slibujeme, že pomohou rychleji zvířatům najít nové domovy. Možná jste to právě vy, kteří si zde vyhlédnete nového parťáka, budeme se na vás těšít. Pokud si již nového člena rodiny adoptovat nemůžete, přijďte třeba vyvenčit psy nebo se zapojte do virtuálních adopcí. U nás je vítán každý, kdo v dobrém přicházi.


Útulek byl zprovozněn v prosinci roku 2000 za náklady necelých 4 milionů Kč. Útulek Děčín se stará nejen o zvířata nalezená v katastru obce Děčín, ale i o zviřata z dalších 46 okolních obcí.


Základní součást areálu útulku, otevřeného v roce 2000, ke dni 31.12.2013 tvoří hlavní provozní budova, budova č.2 – poradensko informační centrum, 2 venkovní sklady zděné, 1 sklad z dřevěného materiálu (chatka). Pro umístění psů je zde připraveno celkem 33 prostorných venkovních kotců se zateplenými boudami a dřevěnými podlážkami. Jeden venkovní kotec s oploceným přírodním výběhem je upraven speciálně pro umístění koček.


V provozní budově jsou 2 místnosti, které slouží jako porodny či místnosti pro umístění zvířat po chirurgických zákrocích, nebo jako karantenní místnosti pro přijaté kočky v kastračním programu, dále 1 místnost se 4 kotci pro kočky, veterinární ošetřovna, přípravna krmiva, kancelář a 2 menší příruční sklady. Pro pohybovou aktivitu a práci se psy (převýchovy, povahové testy) jsou k dispozici 2 velké oplocené přírodní výběhy.


Součástí rozlehlého areálu je výcviková plocha a budova - zázemí pro útulkáře a zájemce z řad kynologické veřejnosti, pro které pořádáme kurzy výcviku základní poslušnosti. Součástí výcvikové plochy je šest odkládacích boxů pro psy a 2 výcvikové překážky. Pro poskytování komplexních služeb je areál vybaven zázemím pro ustájení odchycených či odebraných týraných zájmových a hospodářských zvířat. Součástí zázemí pro hospodářská zvířata jsou 2 pevné dřevěné ohrady a pastevní plocha, zabezpečená elektrickým ohradníkem a prostorný dřevěný standardní dvoubox na ustájení.


Útulek slouží k dočasnému pobytu nalezených zvířat nejen z Děčína, ale celého regionu, zvířat týraných odebraných na návrh veterinární správy, zvířat umístěných zde k adopci jejich majiteli, či zvířat, u kterých probíhá dědické řízení.


Za dobu provozu prošlo útulkem již přes 10 000 zvířat, z čehož mnoho zvířat našlo nový domov a z tohoto čísla se vysoký počet zvířat díky naší výborně propracované fotografické a počítačové evidenci vrátilo domů. V roce 2003 se vrátilo asi 20% nalezených psů, v roce 2013 je to již 63,75% psů, kteří se shledali se svým původním majitelem. Na toto číslo jsme velmi hrdí, neboť je nejvyšší v celé republice. V rámci kastračního programu bylo odchyceno a vykastrováno 1 286 koček, z toho bylo do původního teritoria zpět vypuštěno 607 koček. 

Provoz zajišťuje 5 ošetřovatelů vč. odchytové služby, kteří absolvovali speciální kurz způsobilosti, odchyt zvířat je zajištěn nepřetržitě. K odchytům máme k dispozici odchytové pomůcky a služební vozidlo. Naší specializací jsou prakticky odchyty všech možných druhů zvířat.


Obsahem naší práce je nejen péče o zvířata v nouzi, ale také propagační a osvětová činnost:


Od roku 2003 provádíme besedy v mateřských, základních a speciálních školách. Učíme děti, jak se mají chovat ke zvířecím kamarádům, jak o ně pečovat, co mají dělat, pokud se setkají s cizím psem, povídáme jim o útulku, o naší práci, a pokud je to možné, vezmeme vždy nějaké zvířátko s sebou. Snažíme se tak přispět k výchově generace, která bude zodpovědně přistupovat k chovu a péči o domácí mazlíčky a tímto způsobem se zároveň snažíme eliminovat počet nešťastných úrazů způsobených zvířaty.

Děti nás spolu se svými učiteli pravidelně navštěvují v útulku a nikdy nezapomenou přinést hafíkům něco dobrého na zub. Besedy provádíme nejen na školách, ale jsme např. pravidelnými návštěvníky i v klubu důchodců.

Nedílnou součástí od otevření útulku je i půjčování psů na venčení, které prospívá nejen venčitelům, ale i našim svěřencům v socializačním programu.

Pro majitele pejsků nejen z útulku, pořádáme několikrát v roce výcvikové kurzy poslušnosti a v neposlední řadě provozujeme poradenskou službu pro chovatele. 
Součástí náší práce je pravidelná prezentace v médiích a na všech možných prezentačních akci nejen v Děčíně, ale i v širokém okolí.